Hizmetler

Telmar İletişim Hizmetleri A.Ş.

E-İmza

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar.

Elektronik  imza; bir  bilginin  üçüncü  tarafların  erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi  ileten  tarafın  oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

 

E-İmza Nedir?

E-İmza, elle atılan imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.

E-İmza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.

E-İmza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

E-İmza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-İmza oluşturulamaz.