Hizmetler

Telmar İletişim Hizmetleri A.Ş.

E-Defter Nedir?

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.

Format ve standartları« www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.

Mevcut durumda «Yevmiye Defteri» ve «Defter-i Kebir» ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir.

E-Defter dönüşümünüz için Türkiye’nin Tek Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Fatura Hizmetlerini  verme yetkisi olan TÜRKKEP Güven Kurumunu tercih edebilirsiniz.

E-Defter Uygulaması Hangi Kurumlar İçin Zorunlu?

  • E-Fatura Uygulamasına geçen her mükellef aynı zamanda E-defter Uygulamasına da geçmek zorundadır.
  • E-Defter uygulamasını kullanmak isteyen mükellef ise e-fatura uygulamasına geçmiş olmalıdır.
  • Uygulamadan Kimler Yararlanabilir?
  • Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz  etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin aşağıdaki şartları taşımaları  gerekmektedir.
  • Gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen elektronik sertifikaya sahip olmaları,
  • Tüzel kişi mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olmaları,
  • Elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.