Hizmetler

Telmar İletişim Hizmetleri A.Ş.

E-Arşiv Nedir?

E-Arşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü evrak/belgenin elektronik ortamda saklanmasını ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan sistemdir.

TÜRKKEP, yetkili Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamındaki KEP düzenlemelerine (KEP Yönetmeliği 14. Madde)  uygun olarak katma değerli hizmetler olarak yasal geçerli ve güvenli e-Arşiv hizmetleri vermektedir.

TÜRKKEP, yüksek teknolojiye sahip yedekli ve güvenli sistemleri ve kolay kullanılabilen servisleriyle, ilgili yasal düzenlemelere uyumlu olarak istenen sürelerde (10 yıl, 20 yıl, 30 yıl ve diğer) resmi, hukuki ve ticari her türlü evrak/belgenin elektronik ortamda saklanması (e-Arşiv) hizmetlerini belgelerin değişmezliğini, silinmezliğini ve inkar edilmezliğini garanti ederek sağlamaktadır.İnternetin yaygınlaşmasıyla beraber, standart elektronik posta (SEP), her türlü bilgi ve belgenin kolaylıkla iletilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle günümüz dünyasında en yoğun kullanılan iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Ancak, SEP güvenlik açısından bazı sorunlar barındırmaktadır. Bunlardan ilki, gönderici ve alıcının gerçekten o kişi olup olmadığının kesin olarak tespit edilememesidir. İkincisi, gönderilen iletilerin gönderim zamanlarının garanti altına alınamaması ve değiştirilebilir olmasıdır. Üçüncüsü ise, gönderilen içeriklerin yolda değişebiliyor olmasıdır. Alınan içeriğin, gerçekten gönderilen içerik olup olmadığından emin olunamamaktadır. Dolayısıyla standart elektronik posta, dünyanın hiç bir yerinde yüzde yüz yasal geçerli ve güvenilir bir haberleşme yolu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, kayıtlı elektronik posta (KEP) ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.

Gönderilerin içerikleri KEP Hizmet Sağlayıcısı tarafından okunamamakta, kopyalanamamaktadır. Firmamızdan arşivleme hizmetini alarak yazışmalarınızı güvenli ve yasal geçerli olarak yıllarca saklayabilirsiniz. Böylelikle arşivlemek için harcadığınız alandan da tasarruf edersiniz. Yazışmalarınızı KEP ile yaparak zaman kaybından kurtulurken aynı zamanda kağıt kullanmadığınız için doğaya katkıda bulunursunuz.