E-Fatura
Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir. E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
E-FATURA HİZMETLERİ

KEP Kayıtlı Elektronik Posta
Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve senet hükmünde yasal geçerli kesin delil haline getiren elektronik postadır. Gönderilerin içerikleri KEP Hizmet Sağlayıcısı tarafından okunamamakta, kopyalanamamaktadır.
KEP HİZMETLERİ

E-İMZA
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar. Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.
E-İMZA HİZMETLERİ

E-ARŞİV HİZMETLERİ
E-Arşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü evrak/belgenin elektronik ortamda saklanmasını ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan sistemdir. Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamındaki KEP düzenlemelerine (KEP Yönetmeliği 14. Madde) uygun olarak katma değerli hizmetler olarak yasal geçerli ve güvenli e-Arşiv hizmetleri vermektedir.
E-ARŞİV HİZMETLERİ

E-DEFTER
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür.
Format ve standartları« www.edefter.gov.tr» internet adresinde duyurulan defterler elektronik ortamda tutulabilir.
Mevcut durumda «Yevmiye Defteri» ve «Defter-i Kebir» ile ilgili format ve standartlar belirlenmiştir.
E-DEFTER HİZMETLERİ

E-fatura Hizmetleri

Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart...

Kep Hizmetleri

Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan, alıcının kim...

E-imza Hizmetleri

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza; başka bir elektronik...

E-Arşiv

E-Arşiv; resmi, hukuki ve ticari her türlü evrak/belgenin elektronik ortamda saklanmasını ve kolay ulaşılabilir olmasını sağlayan sistemdir. Devamı »

E-Defter

Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan kayıtlar bütünüdür. Devamı »

Nasıl Başvururum

Ön Başvuru Formu Devamı »

Bilişim Mevzuatı

Bilişim Mevzuatı e-Kitabını ininceleyin.

Devamı »